Potvrđena vodeća uloga Komunističke partije Kine

1498
Kina zastava

Ključni članovi Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa (NPC) i Državnog saveta održali su juče sastanke da bi dosegli suštinski smisao Sedme plenarne sednice 18. Kongresa Komunističke partije Kine.

Nacionalni komitet Kineske narodne političke konsultativne konferencije (CPPCC), svetodavnog tela, takođe su održali sastanak na istu temu.

Premijer Li Kećijang koji je predsedavao sastankom Vodeće partijske grupe Državnog saveta pozvao je ministarstva da odlučno poštuju nadležnosti partijskog rukovodstva i da slede njihovo vođstvo u skladu sa odlukama Centralnog komiteta KPK.

Oni su takođe pozvani da iskažu staloženost u pogledu politike, discipline, morala i otpora korupciji.

Ministarstva i jedinice Državnog saveta trebalo bi da cene dostignuća KPK u poslednjih pet godina i da budu u potpunosti svesni istorijskih zadataka.

Predsedavajući sastankom Vodeće partijske grupe NPC bio je Džang Deđijang,, predsednik Stalnog komiteta NPC.

Na sastanku je naglašena vodeća uloga partije u svim aspektima i njena uloga u nadgledanju i koordinaciji svih aktivnosti, kao i u integraciji partijskog rukovodstva, položaju naroda kao gospodara zemlje i vladavini zakona.

Istaknuto je da NPC mora odlučno da nastavi rad u ispravnom političkom pravcu i da blagovremeno unapredi sistem rada.

Ju Džengšeng predsedavajući Nacionalnog komiteta CPPCC predsedavao je sastanku Vodeće partijske grupe koja je potvrdila apsolutni autoritet i liderstvo KPK.

Članovi KPK naglasili su značaj višepartijske saradnje i konsultativno političkog sistema pod vođstvom KPK navodeći da je potrebno učiniti napore za podmlađivanje kineske nacije.