Pojas i Put: Šta je “Duh Puta svile”?

1062
Pojas i Put Duh Puta svile

Put svile nije samo trgovački put, već i platforma za međuljudsku i društvenu razmjenu. Na njemu se spaja više religija, civilizacija, kultura i naroda, a ljudi su u dugotrajnom druženju stvorili “duh Puta svile”.

To znači da se zemlje različitih religija i civilizacija mogu ujediniti i imati povjerenja jedna u drugu, te graditi odnose na temelju ravnopravnosti i zajedničkih interesa, kao i uživati u zajedničkom razvoju. Kineski predsjednik Xi Jinping je 5. juna 2014. na otvaranju šestog foruma ministara Kine i arapskih zemlja izjavio da Put svile obilježavaju mirna saradnja, otvorenost i međusobno učenje.

To jw zalog koji se treba predati u naslijeđe budućim generacijama. Kako je naveo, trebamo proširiti duh Puta svile. Ovaj njegov govor je dao moderno značenje duhu Puta svile u novom stoljeću, te nam pokazao novi cilj i novi način za proširenje duha Puta svile.