Osnovano Međubankarsko udruženje Kine i zemalja CIE

1198
valute

Međubankarsko udruženje Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope (CIE) koje su inicirali Kineska banka za razvoj i finansijske ustanove zemalja CIE-a, osnovano je juče kako bi se obezbedila bolja usluga multilateralnoj finansijskoj saradnji u okviru „mehanizma 16+1″.

Udruženje čini 14 finansijskih ustanova, koje će prema principima „samostalnog poslovanja, nezavisnog donošenja odluka i sopstvenog reagovanja na rizike”, razvijati saradnju u oblasti finansiranja projekata, izdavanja garancija, planiranja i savetodavnih usluga, obučavanja i razmene, dijaloga na visokom nivou, koordiniranja politike i zajedničkog korišćenja informacija.

U sastavu udruženja nalaze se Upravni odbor, Savet visokih zvaničnika i sekretarijat. Članice udruženja će pružiti finansijsku podršku važnim projektima u okviru „mehanizma 16+1″.

Kineska državna banka za razvoj će u narednih pet godina članicama udruženja obezbediti kredit vrednosti dve milijarde evra, koji će biti namenjen za realizaciju projekata u kojima učestvuju Kina i zemlje CIE.