Olakšavanje pravila za strana strateška ulaganja u Kini

363
ulaganja investicije

Kinesko ministarstvo trgovine objavilo je u četvrtak revidirani nacrt uslova za strana strateška ulaganja u firme na kineskim berzama, čime želi da olakša ulaganja na tržištu.


Revizija je smanjila zahteve za imovinom ulagača, predviđajući da strani investitori moraju da poseduju najmanje 50 miliona američkih dolara ili da upravljaju sa ne manje od 300 miliona američkih dolara imovine za ulazak na tržište.

Prema trenutnim pravilima, pragovi su određeni na 100 miliona i 500 miliona američkih dolara.

Revidiranim nacrtom takođe je smanjen rok zaključivanja akcija stranih akcionara sa tri godine na 12 meseci i uklonjena su ograničenja udela stranih strateških ulaganja putem ciljanih plasmana firmi.

Ostale promene uključuju snižavanje limita za udeo u investiranju kroz dogovorene transfere na pet posto sa 10 posto i proširenje kanala ulaganja.

Revizija je deo vladinih napora da podrži aktivno učešće stranih investicija na kineskom finansijskom tržištu.