Kako je nastala incijativa Pojas i put

1163

Kineski predsjednik Xi Jinping je 7. septembra 2013. godine u svom govoru na Univerzitetu Nazarbajev u Kazahstanu iznio ideju o uspostavi ekonomskog Pojasa puta svile, koji je na istoku povezan sa azijsko-pacifičkim ekonomskim krugom, a na zapadu sa razvijenim evropskim ekonomskim krugom.

Smatra se najdužim gospodarskim koridorom na svijetu sa najvećim potencijalom razvoja.

U oktobru iste godine tokom posjete zemljama ASEAN-a, predsjednik Xi je iznio i prijedlog o uspostavi Pomorskog Puta svile 21. stoljeća koji je usmjeren prema ASEAN-u, a također je strateško uporište za promicanje razvoja zaleđa. Obje tačke čine važnu inicijativu Pojas i put.

Nakon 3 godine, od inicijalne ideje konkretnog provođenja, program inicijative Pojas i put napreduje na svim poljima, te se poboljšava u razvoju i jačanju konkretne saradnji svih strana u incijativi.