Kineski zakonodavci prave novi zakon o zaštiti tla

563
Kina kongres

Tri godine nakon što je Kina objavila rat protiv zagađenja, zakonodavci rade reviziju nacrta Zakona o spriječavanju i kontroli zagađenju tla.

Zakon obećava sredstva i nacionalni cenzus o poboljšanju tla koji će se nadopunjavati svakih deset godina.

Luo Qingquan, voditelj NPC-ova odbora za zaštitu okoliša i resursa je, objašnjavajući nacrt zakonodavcima na početku stalnog odbora Nacionalnog narodnog kongresa, rekao da se Kina suočava sa strašnom situacijom kada govorimo o uvjetima u tlu.

Pitanje zagađenja tla se mora adresirati budući da je to znatna prepreka izgradnji umjereno prosperitetog društva u svim pogledima, rekao je.

Strogi sustav zaštite okoliša poboljšat će kvalitetu tla, osigurati sigurnu poljoprivrednu proizvodnju, javno zdravlje i održivost resursa tla, dok u isto vrijeme štiti i poboljšava okoliš, rekao je.

Sudeći prema nacrtu, svi subjekti i pojedinci imaju obavezu spriječiti zagađenje tla, te će biti odgovorni za štetu koju prouzroče. Postojat će nacionalni standard za kontrolu rizika zagađenja tla.

Bit će uspostavljena mreža stanica za praćenje u kojima će se prikupljati podaci i druge informacije koje će međusobno dijeliti vlasti zadužene za ekološka, poljoprivredna, stambena, šumarska, zdravstvena pitanja i pitanja zemljišnih resursa.

Vlasti u čijoj je nadležnosti zaštita okoliša objavljivat će informacije o uvjetima tla, te će one također središnjim i lokalnim vladama morati slati prevencijske planove o spriječavanju zagađenja.

Nacrta zahtijeva da svakoj izgradnji koja bi mogla dovesti do zagađenja tla prethode evaluacije utjecaja na okoliš i te da se primijenju mjere predostrožnosti.

Tvrtke koje su uključene u proizvodnju, korištenje, pohranu, transport, recikliranje i odlaganje zagađivača moraju pratiti i prijavljivati vlastima godišnji volumen istovara i prijevoza kako bi se spriječilo da toksične tvari uđu u tlo.

Lokalne vlasti zadužene za okolišna pitanja moraju vršiti redovita testiranja tla koje se nalazi oko takvih tvrtki i postrojenja, te oko postrojenja za pročišćivanje otpadnih voda i odlaganje otpada kako bi se spriječilo zagađenje.