Kineska akademija znanosti pokrenula platformu u oblaku kako bi pomogla znanstvenicima

822
Kineska akademija znanosti

Kineska akademija znanosti je pokrenula znanstvenu platformu u oblaku kako bi znanstvenicima omogućila pristup točnim i sigurnim podacima i uslugama s ciljem poticanja istraživanja i inovacije, u petak je objavio China Daily.

Kineska znanost i tehnologija u oblaku ili CSTC uzima podatke iz istraživačkog instituta Akademije ili drugih većih istraživačkih institucija, kao i iz velikog broja najboljih kineskih sveučilišta i privatnih inovacijskih centara.

Navedenu platformu je napravio Informacijski centar za računalne mreže Akademije.

Na platformi postoji pet širih kategorija: izvori podataka, računarstvo u oblaku s umjetnom inteligencijom (UI) i superkompjuterima, podrška softverima za istraživanje, mreža istraživačkih zajednica i povezivanje sa stranim znanstvenicima i platformama.

“CSTC želi postati platforma koju svi mogu koristiti i koja će ispuniti potrebe znanstvenika i inovatora u Kini za podacima i uslugama u oblaku,” rekao je Liao Fangyu, direktor informacijskog centra.

Li Jun, istraživač u centru i jedan od glavnih inženjera ove usluge u oblaku, je rekao da se na plaftormu već registriralo više od 600 tisuća korisnika te da će nastaviti s radom na platformi kako bi je poboljšali i zadovoljili sve veće potreba istraživača za ovakvim tipom podataka.

Foto: SCMP