Kina-CEE: U Budimpešti se okupili glasnogovornici iz Kine i CEE država

1782
16+1 CEEC

U srijedu su se u Budimpešti na 2. Dijalogu glasnogovornika Kine i država CEE-a okupili glasnogovornici iz Kine i država Srednje i Istočne Europe (CEE).

Tema 2. Dijaloga je bila “Otvaranje i komunikacija: Izgradnja zajednice dijeljene budućnosti čovječanstva”.

“Tema ovog dijaloga je u skladu s trenutačnim trendovima i u skladu s očekivanjima sa svih strana te odražava naše povijesno razmišljanje i naše pothvate kao glasnogovornici,” rekao je tijekom otvaranja dijaloga Guo Weimin, zamjenik voditelja Informacijskog ureda Kine koje radi pri Državnom vijeću.

“Iako okolnosti u Kini i državama CEE-a nisu jednake, naš posao promoviranja transparentnosti u informiranju o radu vlade je isti, kao i naše funkcije povezivanja vlade i društva, povezivanja domovine i inozemstva te naši ciljevi kultiviranja društveng konsenzusa i jačanja komukacijske suradnje,” dodao je.

“Kina i države CEE-a su u proteklih nekoliko godina bile uključene u sveobuhvatnu suradnju, što uključuje i suradnju u području čovječanstva i novinarstva. Razmjena i suradnja između glasnogovornika igra ključnu ulogu u produbljivanju takve suradnje,” rekao je Guo.

Guo je također rekao da su Kina i države CEE-a uspostavile dobru osnovu za dijalog među glasnogovornicima. “Tijekom konferencije za medije kineske vlade, komunikacijski ured Državnog vijeća će se pridržavati principu otvorene komunikacije i promovirati suradnju i dijalog s državama CEE-a, sve s ciljem jačanja zajedničkog razumijevanja i izgradnje konsenzusa,” dodao je.

INICIJATIVA POJAS I PUT PRUŽA PRILIKE

Levente Magyar, državni tajnik pri mađarskom Ministarstvu vanjskih poslova i trgovine, je rekao da je inicijativa Pojas i put koju je predložila Kina “veoma važna za Srednju i Istočnu Europu i pruža puno prilika.”

Dodajući da je velik broj država CEE-a izrazio voljkost sudjelovati u inicijativi Pojas i put, rekao je da “ćemo u budućnosti ojačati promoviranje i tumačenje suradnje između Kine i država Srednje i Istočne Europe te proširiti suradnju.”

Također je objasnio kako je Mađarska voljna biti pokretač suradnje između Kine i država Srednje i Istočne Europe te je rekao da su mađarski ciljevi povezani s ciljevima “Pojasa i puta”.

Glasnogovornici iz država članica CEE-a koji su sudjelovali u dijalogu su iz Albanije, Estonije, Bosne i Hercegovine, Poljske, Bugarske, Češke Republike, Latvije, Hrvatske, Litve, Crne Gore, Rumunjske, Srbije, Mađarske, Slovačke i Slovenije.

PLATFORMA ZA SURADNJU “16+1”

Sudionici su razmijenili mišljenja o ulozi glasnogovornika u upravljanju i kriznom komuniciranju, medijima i komunikaciji u novom medijskom okruženju te o suradnji između Kine i država Srednje i Istočne Europe.

“Albanija ističe da je u potpunosti obvezana inicijativi Kina-CEE te da dijeli zajedniče aspiracije kako bi ova suradnja postala uspješna,” rekla je Donika Hoxha, voditeljica Odjela za gospodarsku i javnu diplomaciju i dijasporu pri Ministarstvu europskih i vanjskih poslova Albanije. “Smatramo da je ‘patforma 16+1’ i dalje važna platforma koja služi primarno za gospodarsku suradnju, no da je u isto vrijeme komunikacijska i kulturna platforma između istoka i zapada.”

Eleonora Dimitrova, voditeljica centra za medije Ministarstva vanjskih poslova Bugarske, je rekla da Bugarska pridaje “veliku važnost” suradnji kroz platformu 16+1 kao još jednoj platformi za međukulturnu i multikulturnu komunikaciju.

“Suradnja 16+1 je važna platforma suradnje između Europe i Kine,” rekla je Dimitrova, dodajući da je navedena platforma postala važna poveznica inicijative Pojas i put kako bi integrirala europsko tržište, kao i test podregionalne suradnje unutar Kine i Europe i okosnica odnosa između Kine i Europske unije.