Jačanje partnerstva među zdravstvenim institucijama

906

Državno vijeće je u srijedu zatražilo donošenje konkretnih mjera kojima bi se poboljšale medicinske usluge putem partnerstva između zdravstvenih institucija.

Uspostavljanje i razvijanje institucionalnog partnerstva je važno za reformu zdravstva i prenamjenu sredstava, sudeći prema izjavi s izvršnog sastanka Državnog vijeća kojim je predsjedao premijer Li Keqiang.

U urbanim i ruralnim područjima bi se trebalo uspostaviti partnerstvo u raznim oblicima i na više razina, u kojima će glavnu ulogu imati javne općinske bolnice.

Trebalo bi prilagoditi politike koje se tiču vladinih sredstava, zdravstvenog osiguranja i upravljanja osobljem kako bi se olakšala institucionalna partnerstva na razini države. U većini će slučajeva osoblje koje radi u različitim institucijama moći slobodno prelaziti iz jedne institucije u drugu.

U izjavi je naglašeno da će doći do jednostavnijeg dijeljenja informacija i resursa među partnerima, putem mreže suradnje za pružanje medicinskih usluga na daljinu za udaljene i siromašne regije.

Ustanove za njegu i rehabilitaciju će se ohrabrivati da sudjeluju u partnerstvu.

Do kraja ove godine bi se trebao proširiti i sustav obiteljskih liječnika tako da se u njega uključe i sve one koji žive ispod granice siromaštva.