Intervju: KPK se pokazala kao “vješt mornar” u surovim morima – bivši ambasador BiH u Kini

184

“Teška mora prave jače mornare, a Komunistička partija Kine (KPK) pokazala se vještim mornarom”, rekao je Amel Kovačević, bivši ambasador Bosne i Hercegovine (BiH) u Kini.


Bivši diplomat rekao je to u nedavnom intervjuu za agenciju Xinhua, govoreći o stogodišnjoj istoriji KPK. Trenutno izvršni direktor banke sa sjedištem u Tirani, Kovačević je bio ambasador BiH u Kini od 2010. do 2013. godine. Prije toga bio je predavač na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, gdje je predavao menadžment na Fakultetu za ekonomiju i poslovanje. Njegovo bogato političko i ekonomsko iskustvo i promatranje Kine iz bliza dalo mu je jedinstveno i duboko razumijevanje KPK.

“Ako uspoređujemo (kinesko) društvo s ljudskim tijelom, vladine institucije predstavljaju organe, kosti i mišiće, ali KPK predstavlja nervni sistem koji koordinira nesmetano funkcionisanje ljudskog tijela. Ako ne postoji centrlni nervni sistem, puni potencijal ljudskog tijela nikada ne bi mogao biti postignut. Današnji uspjeh Kine nikada se ne bi mogao postići bez ključne uloge preko 90 miliona članova KPK”, rekao je Kovačević tumačeći svoje razumijevanje uloge KPK u kineskom društvu.

Tokom svog trogodišnjeg mandata u Kini, Kovačević je bio duboko impresioniran odnosom s mnogim vladinim i funkcionerima KPK. “Imam snažan osjećaj da KPK predstavlja najjaču političku organizaciju na svijetu. Ta snaga proizašla je iz snažnog oslanjanja na meritokraciju i moralne vrijednosti koje kontinuirano stvaraju selekciju sposobnih pojedinaca koji zajedno služe i teže prosperitu i dobrobiti njihove nacije”, rekao je bivši ambasador.

“Vjerujem da mnoge političke stranke širom svijeta mogu puno naučiti od KPK o tome kako regrutovati, organizovati i motivirati najkompetentnije pojedince u svojoj zemlji da doprinesu javnom dobru”, rekao je Kovačević.

On preferira uspjeh Kine analizirati iz perspektive menadžerske stručnosti. Čvrsto vjeruje da se divovskom zemljom poput Kine mora upravljati na efektivan i efikasan način, s dovoljno snažnim upravljačkim kapacitetima da se nose s brojnim i često izuzetno izazovnim društveno-ekonomskim pitanjima.

“Krajnji cilj svake političke organizacije trebao bi biti prosperitet nacije i dobrobit pojedinaca. Mnoge političke organizacije u prošlosti to nisu uspjele, ali rezultati fantastične ekonomske transformacije Kine i poboljšanja kvalitete života prosječnog pojedinca svjedoče o uspjehu KPK”, rekao je bivši ambasador BiH u Kini.

U 2020. godini pandemija COVID-19 zahvatila je cijeli svijet. No, iste je godine Kina dovršila istorijski cilj uklanjanja apsolutnog siromaštva i 10 godina prije roka postigla ciljeve smanjenja siromaštva utvrđene Agendom za održivi razvoj UN-a 2030., dajući istorijski doprinos iskorjenjivanju siromaštva i mirnom razvoju širom svijeta.

“Borba za iskorjenjivanje siromaštva najsloženija je društvena aktivnost u istoriji čovječanstva. Pandemija nije poljuljala odlučnost KPK da postigne taj cilj”, rekao je Kovačević. Takođe je pohvalio ulogu Kine u globalnoj borbi protiv epidemije.

“Kina je osigurala puno medicinske opreme, vakcina i stručnosti koja je spasila mnoge živote širom svijeta i trebali bismo biti zahvalni na prisutnosti Kine.”

Kada je riječ o međunarodnoj političkoj situaciji u protekloj deceniji, Kovačević je istakao kako je žalostno vidjeti neke negativne trendove koji se pojavljuju na međunarodnoj sceni, uključujući ksenofobiju i izolacionizam, koji su otvorili Pandorinu kutiju diskriminacije i kršenja ljudskih prava.

“Trebali bismo se zalagati za inkluzivnu i zajedničku budućnost, bez obzira na rasu, vjeru ili socijalni status. Vjerujem da ukupni napori Kine na ovom polju predstavljaju snažan glas. Kina nastavlja svijetu slati signale stabilnosti i odgovornosti”, rekao je Kovačević .

“Odajem priznanje vodstvu KPK i njenim članovima za njen neviđeni razvoj”, rekao je.