Inicijativa “Jedan pojas, jedan put” donosi više od infrastrukture u srednju i istočnu Europu

4583
Pojas i put

“Uloga ljudskog kapitala u inicijativi Jedan pojas, jedan put” je bio moto 3. Konferencije Kine i srednje i južne Europe o međukulturnom dijalogu, obrazovanju i poslovanju koja je u subotu završila u makedonskom gradu Ohridu.

Iako je infrastruktura važna, inicijativa “Jedan pojas, jedan put” nije samo oko izgradnje cesta i stvaranja trgovačkih veza, već još bitnije, radi se i o razvoju i održivosti, rekao je profesor Chen Xin iz Instituta europskih studija Kineske akademije društvenih znanosti tijekom dvodnevne konferencije.

“Po tom pitanju, ljudski kapital bi trebao igrati važnu ulogu u inicijativi Pojas i put. Ljudski kapital može pomoći ljudima da bolje razumiju Kinu, istraže i povećaju prilike za suradnju, pridruže se inovacijskom i tehnološkom procesu i ojačaju održivi razvoj,” dodao je.

Prema profesoru Howardu A. Daviesu s Politehničkog sveučilišta u Hong Kongu, jedan od najvažnijih aspekata inicijative “Jedan pojas, jedan put” je stvarno razumijevanje Kine. Međutim, medijske objave i analize često ostaju značajno pogrešno informirane.

“Nerazumijevanja također nastaju iz nemarnog razmišljanja i jer je Kina strukturalno i kulturolški različita od SAD-a i Europe,” rekao je profesor Davies.

Infrastrukturni projekti izgrađeni uz kinesku pomoć su iznimno važni za regiju srednje i istočne Europe, no također trebamo obrazovnu, znanstvenu i kulturnu povezanost, rekao je makedonski predsjednik Gjorge Ivanov.

“Kina je još jednom stigla blizu položaja koji je imala prije dva stoljeća, a to je položaj najvećeg gospodarstva na svijetu. Kao rezultat tog napretka, Kina je ostvarila ogroman korak prema naprijed u mnogim ostalim poljima,” rekao je makedonski predsjednik Ivanov, ističući kako zemlje iz srednje i istočne Europe mogu naročito imati koristi od kineskih postignuća u području tehnologije i inovacije.

Stručnjaci se slažu kako povećno međusobno razumijevanje treba biti važna dimenzija inicijative “Jedan pojas, jedan put”. To uključuje ne samo sve veće znanje o Kini i njenim potencijalima, već također ponovo otkriva kulturalni potencijal i društveni kapital zemalja u regiji.

“Moramo prihvatiti kako je jedina nova stvar na početku ovog tisućljeća na Blakanu i u jugoistočnoj Europi Kina. Rekao bih čak i u Europi i širem svijetu kao novi proaktivni društveno-gospodarski i politički igrač. Naročito za nas na Balkanu i jugoistočnoj Europi, to će dovesti do dubokih kulturalnih, gospodarskih, kao i geopolitičkih i geostrateškig tektonskih promjena,” objasnio je Ljubomir Kekenovski, profesor na Ekonomskom fakultetu u Skoplju.

Prema njegovoj analizi, zemlje u regiji bi trebale odgovoriti na te promjene na tri načina – kroz upotrebu financijske podrške za infrastrukturne projekte, istraživanjem pozitivne pozadine i tradicije kulturalnih potencijala regije radi odgovarajućeg odgovora na ovu inicijativu uz razvoj aktivne uloge obrazovnih institucija u podršci i razvoju ovog projekta kako bi se maksimalizirala njegova vrijednost.

Konferenciju su zajednički organizirali Sveučilište Svetog Ćirila i Metoda u Skoplju (Makedonija), Sveučilište u Ljubljani (Slovenija), kao i važna kineska sveučilišta: Jugozapadno sveučilište financija i ekonomije iz Chengdua i Šangajsko sveučilište međunarodnog poslovanja i ekonomije. Nadalje, konferenciju je također podržao Institut za europske studije Kineske akademije društvenih znanosti iz Pekinga.

Na konferenciji su prisustvovali sveučilišni profesori iz Makedonije, Kine, Sjedninjenih Američkih Država, Australije, Srbije, Rumunjske, Indije, Mađarske, Slovenije, itd.

Iako se konferencija usredotočila na različite aspekte kineske uloge u regiji srednje i istočne Europe, makedonski mediji, koji su izvještavali o događaju, su se uglavnom usredotočili na interes Pekinga za pružanje financijske podrške infrastrukturnim projektima. Uloga ljudskog kapitala je do sada ostala uglavnom neistražena u kontekstu inicijative “Jedan pojas, jedan put.”

“Još moramo otvoriti naše umove za dublje proučavanje ove inicijative iz svih aspekata,” zaključio je profesor Kekenovski.

Inicijativa Jedan pojas, jedan put, pokrenuta u 2013., uključuje 16 zemalja srednje i istočne Europe. Prethodne konferecije unutar inicijative su održane u Ljubljani, glavnom gradu Slovenije i Krakovu, drugom najvećem gradu u Poljskoj.