FOTO: Univerzitet u Sarajevu na 11-toj globalnoj konferenciji Konfucijevih instituta

982
Univerzitet u Sarajevu

Konfucijevi instituti ne pripadaju samo Kini, već cijelom svijetu. Ovo je jedna od ključnih poruka 11-te globalne konferencije Konfucijevih instituta koja je ove godine, u periodu od 10-og do 11-og decembra, održana u Kunmingu, glavnom gradu pokrajine Junnan, NR Kina.

Delegacija Univerziteta u Sarajevu, predvođena prof. dr. Aleksandrom Nikolić, prorektoricom za međunarodnu saradnju, predstavljala je Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu u njenom dvodnevnom radu. Uz prorektoricu Nikolić, delegaciju su činili i g-din La Weixinom, direktor Instituta, i Miroslav Živanović, koordinator projekta razvoja Konfucijevog instituta u Sarajevu.

Konferencija je okupila 2400 učesnika, predstavnika Konfucijevih instituta i učionica iz svih dijelova svijeta. Pod nazivom “Inovacija, saradnja, inkluzija i dijeljenje”, konferencija je organizovana u dva glavna foruma. Prvi, namijenjen direktorima Konfucijevih instituta, na kojem se raspravljalo o pitanjima kvalitete nastavnog kadra, globalnog sistema za provjeru znanja kineskog jezika, kulturne razmjene, nastavnog materijala i ostalih resursa potrebnih za rad instituta.

Drugi forum, namijenjen visokim rukovodiocima univerziteta u okviru kojih djeluju Konfucijevi instituti, bio je usmjeren na razmatranje inicijative “Pojas i put”, koja se odnosi na globalno strateško pozicioniranje Kine u svijetu, kao i drugih tema koje se odnose na razvoj partnerstava između poslovnih subjekata i instituta, najbolje prakse iz različitih dijelova svijeta, te petogodišnjih akcionih planova djelovanja instituta.

Tokom konferencije, delegacija sarajevskog Univerziteta sastala se i sa predstavnicima partnerskog Sjeverozapadnog pedagoškog univerziteta iz Kine. Prof. dr. Liu, rektor kineskog univerziteta, zahvalio se sarajevskoj delegaciji na dolasku i učešću u radu konferencije. Susret je iskorišten i za kratki pregled aktuelnih aktivnosti koje se vode u sklopu realizacije projekta “Razvoj Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu”.

Potvrđena je spremnost oba univerziteta da se utvrđeni ciljevi projekta u potpunosti ispune, dok je kao najznačajniji krakoročni prioritet potvrđena ambicija da se u kurseve učenja kineskog jezika uključi što veći broj sarajevskih studenata, što je osnovni preduslov koji će omogućiti provođenje drugih programa saradnje koje uključuju stipendiranje, zajedničke istraživačke projekte, naučne i kulturne razmjene i studije.

Izraženo je i zadovoljstvo zbog dolaska novih kineskih volontera, čiji angažman će omogućiti bržu i bolju realizaciju projekta i potpuno uspostavljanje Konfucijevog instituta Univerziteta u Sarajevu.