Divlja divovska panda snimljena u ekološkom koridoru na jugozapadu Kine

322
divovska panda

Infracrvenom kamerom su duž ekološkog koridora u jugozapadnoj kineskoj pokrajini Sichuan snimljena je divovska panda koja živi u divljini, rekli uprave Nacionalnog parka divovskih pandi.


Slike su 6. i 8. kolovoza snimljene duž koridora divovskih pandi Tudiling u okrugu Mao Autonomne prefekture Tibetanaca i Qianga Aba.

Ovo je prvi put da su slike divovske pande snimljene infracrvenom kamerom duž tog ekološkog koridora od kada je Kina 2002. počela graditi takve prolaze za te sisavce.

Ekološki koridori povezuju raštrkana staništa pandi kako bi unaprijedili protok gena među divljom populacijom. Sekcija Nacionalnog parka divovskih pandi u okrugu Mao pokriva površinu od 102 493 hektara. Instalirano je ukupno 120 infracrvenih kamera.