CHINA FOCUS: Predstavljen paket predloženih ustavnih izmjena

857
Komunistička partija NR Kine

Centralni komitet Komunističke partije Kine u nedjelju je javno objavio svoj prijedlog o izmjenama i dopunama Ustava NR Kine.

Prijedlog, koji je upućen Stalnom odboru Svekineskog narodnog kongresa (NPC), izrađen je u skladu s novom situacijom i praksom podržavanja i razvoja socijalizma s kineskim karakteristikama u novoj eri.

– Nova misao

Partijski Centralni komitet predložio je upisivanje ”Misli Xija Jinpinga o socijalizmu s kineskim karakteristikama za novu eru” u temeljni zakon najmnogoljudnije zemlje svijeta. Predloženo je također i uključivanje ”Znanstvenog pogleda na razvoj”.

Prema prijedlogu, pod partijskim te vodstvom marksizma-lenjinizma, misli Maoa Ce-tunga, teorije Denga Xiaopinga, teorije ”trojice zastupnika”, ”Znanstvenog pogleda na razvoj” i ”Misli Xija Jinpinga o socijalizmu s kineskim karakteristikama za novu eru”, kineski narod svih etničkih skupina će se nastaviti pridržavati narodne demokratske diktature i socijalističkog puta, ustrajati u reformi i otvaranju prema vanjskom svijetu, stalno poboljšavati socijalističke institucije, razvijati socijalističko tržišno gospodarstvo, razvijati socijalističku demokraciju, poboljšati socijalističku vladavina prava, primijeniti novu viziju razvoja te raditi ustrajno i samopouzdano na modernizaciji kineske industrije, poljoprivrede, nacionalne obrane te znanosti i tehnologije korak po korak uz promoviranje koordiniranog razvoja materijalnog, političkog, kulturnog, etičkog, socijalnog i ekološkog napretka te pretvaranja Kine u veliku modernu socijalističku zemlju koja je prosperitetna, snažna, demokratska, kulturno napredna, skladna i lijepe te uz to ostvariti nacionalni preporod.

– Ujedinjeni front

Partijski Centralni komitet predložio je uključivanje u državni Ustav patriota posvećenih nacionalnom preporodu kao dio patriotskog ujedinjenog fronta.

Prema prijedlogu, u dugim godinama revolucije, izgradnje i reformi, pod vodstvom Partije formirana je široka patriotska ujedinjena fronta koja se sastoji od demokratskih stranaka i narodnih organizacija te koja obuhvaća sve socijalističke radne ljude, sve graditelje socijalizma, sve patriote koji podupiru socijalizam, odnosno sve patriote koji se zalažu za ponovno ujedinjenje domovine i posvećeni su narodnom preporodu. Ova ujedinjena fronta nastavit će se učvršćivati i razvijati.

– Skladni odnosi među svim etničkim skupinama

Predloženo je da u Ustav uđu i skladni socijalistički odnosi među etničkim skupinama.

Socijalistički odnosi temeljeni na ravnopravnosti, jedinstvu, uzajamnom pomaganju i skladu uspostavljeni su među etničkim skupinama i nastavit će se jačati, prema predloženoj reviziji preambule.

Država štiti zakonita prava i interese etničkih manjinskih skupina te održava i razvija odnos temeljen na ravnopravnosti, jedinstvu, uzajamnom pomaganju i skladu među svim kineskim etničkim skupinama, sudeći prema predloženoj reviziji klauzule Članka 4.

– Zajednica zajedničke budućnosti za čovječanstvo

Partijski Centralni komitet predložio je upisivanje u Ustav i izgradnje ”zajednice zajedničke budućnosti za čovječanstvo”.

Izjava da će se Kina ”pridržavati puta mirnog razvoja i obostrano korisne strategije otvaranja” treba se, prema prijedlogu, dodati preambuli.

Kineska postignuća u revoluciji, izgradnji i reformi neodvojiva su od potpore naroda diljem svijeta. Budućnost Kine je usko povezana s budućnošću svijeta, kako stoji u spomenutom prijedlogu.

U njemu stoji kako Kina dosljedno provodi neovisnu vanjsku politiku, pridržava se pet načela međusobnog poštivanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, međusobne neagresivnosti, neometanja u međusobnim unutarnjim poslovima, ravnopravnosti i uzajamne koristi, mirnog suživota, odnosno pridržava se puta mirnog razvoja i obostrano korisne strategije otvaranja u razvoju diplomatskih odnosa i gospodarske te kulturne razmjene s drugim zemljama te radi na izgradnji zajednice zajedničke budućnosti za čovječanstvo. Kina se dosljedno suprotstavlja imperijalizmu, hegemonizmu i kolonijalizmu, radi na jačanju jedinstva s narodima drugih zemalja, podržava potlačene nacije i zemlje u razvoju u njihovoj poštenoj borbi za pobjedu i očuvanje nacionalne neovisnosti te razvoju njihovih nacionalnih gospodarstava odnosno nastoji očuvati svjetski mir i promicati cilj napretka čovječanstva.

– Vodstvo Komunističke partije Kine

Predloženo je i da u Ustav uđe rečenica koja naglašava partijsko vodstvo.

”Vodstvo Komunističke partije Kine je definicija obilježja socijalizma s kineskim karakteristikama”, kako stoji u prijedlogu izmjena.

– Osnovne socijalističke vrijednosti

Dodatak temeljnih socijalističkih vrijednosti u klauzulu također je u paketu predloženih izmjena.

U prijedlogu stoji kako Kina zagovara temeljne socijalističke vrijednosti i građanske vrline ljubavi prema domovini, narodu, radu, znanosti i socijalizmu.

– Zakletva odanosti

Centralni komitet Komunističke partije Kine predložio je uključivanje obećanja odanosti Ustavu kao dio temeljnog zakona.

U prijedlogu stoji kako će svi državni dužnosnici biti dužni prisegnuti na odanost Ustavu prilikom preuzimanja dužnosti.

– Kineski predsjednik i potpredsjednik

Partijski Centralni komitet predložio je reviziju klauzule ”Mandat predsjednika i potpredsjednika Narodne Republike Kine je isti kao i mandat Svekineskog narodnog kongresa, te oni na toj dužnosti mogu biti najviše dva uzastopna mandata” u novu koja uključuje kako je ”Mandat predsjednika i potpredsjednika Narodne Republike Kine isti kao i mandat Svekineskog narodnog kongresa”.

– Nova funkcija kabineta

Partijski Centralni komiteta je predložio uvrštavanje popisa ekoloških postignuća kao nove funkcije i moći Državnog vijeća ili kabineta.

Osim gospodarskih pitanja te urbanog i ruralnog razvoja, Državno vijeće također ima funkciju i moć usmjeravanja i upravljanja ekološkim napretkom, sudeći prema predloženoj izmjeni klauzule iz Članka 89.

– Više gradova sa zakonodavnom moći

Kineski gradovi, s njima podređenim okruzima, imali bi pravo donijeti lokalne zakone i propise u skladu s predloženim ustavnim promjenama.

Narodni kongresi i njihovi stalni odbori u tim gradovima će moći usvojiti lokalne zakone i propise pod uvjetom da oni nisu u suprotnosti s Ustavom, nacionalnim zakonima i propisima te pokrajinskim zakonima i propisima.

Lokalni zakoni i propisi stupit će na snagu nakon što ih odobre Stalni odbori pokrajinskih Svekineskih narodnih kongresa.

– Nadzorni odbor

Partijski Centralni komitet predložio je unošenje nadzornih povjerenstava kao novu vrstu državnih organa u Ustav.

Prema prijedlogu, nadzorni organi će biti uvršteni zajedno s administrativnim, pravosudnim i prokuratorskim organima države, odnosno sviju koji su stvoreni od strane narodnih kongresa kojima su odgovorni i koji ih nadziru.

Predlaže se novi odjeljak o nadzornim povjerenstvima u trećem poglavlju Ustava pod nazivom ”Državna struktura”.

Prema dokumentu Kina uspostavlja nacionalna i lokalna nadzorna povjerenstva.

Nadzorni odbor sastojat će se od jednog ravnatelja, nekoliko zamjenika ravnatelja i više članova. Ravnatelj će služiti isti mandat kao i narodni kongres na istoj razini.

Ravnatelj nacionalnog nadzornog povjerenstva ne smije služiti više od dva uzastopna mandata.

Organizacija, funkcije i ovlasti nadzornih povjerenstava propisani su zakonom.

Kao vrhovni nadzorni organ, nacionalno nadzorno povjerenstvo nadgleda lokalna povjerenstva i odgovorno je Svekineskom narodnom kongresu i njegovom Stalnom odboru.

Nadzorni odbori na višim razinama će biti odgovorni za davanje zaduženja na nižim razinama.

Lokalna nadzorna povjerenstva na različitim razinama će biti odgovorna organima državne vlasti koji su ih uspostavili te nadzornom povjerenstvu na sljedećoj razini.

Nadzorna povjerenstva samostalno će obavljati svoje ovlasti nadzora te neće biti podvrgnuti miješanju od strane bilo kojeg organa uprave, javne organizacije ili pojedinca u svoj rad, kako stoji u prijedlogu.

Njime se također traži da se nadzorni organi koordiniraju s pravosudnim i prokuratorskim organima te odjelima za provođenje zakona, te se međusobno provjeravaju pri postupanju s prekršajima vezanima uz provođenje dužnosti.

Svekineski nacionalni kongres će dobiti ovlasti za izbor i uklanjanje ravnatelja nacionalnog nadzornog povjerenstva, dok će Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa nadzirati nacionalno nadzorno povjerenstvo te imenovati ili uklanjati zamjenike ravnatelja odnosno članove povjerenstva na preporuku svog ravnatelja.

Lokalni narodni kongresi na i iznad okružnih razina će odabirati i imati ovlasti za uklanjanje ravnatelja nadzornog povjerenstva na odgovarajućoj razini, dok njihovi stalni odbori nadziru nadzornu komisiju na odgovarajućoj razini.

Članovi stalnih povjerenstava Svekineskog narodnog kongresa i narodnih kongresa na lokalnim razinama, odnosno na i iznad okružnih razina, ne smiju imati dužnost u nadzornim organima.

Prema prijedlogu izmjena nadzor više neće biti dužnost Državnog vijeća i lokalnih vlasti na i iznad okružne razine.