CHINA FOCUS: Kina svoje gradove čini sigurnijima

1882
Kina gradovi Šangaj

Kina je u nedjelju predstavila smjernice za poticanje sigurnog razvoja gradova, budući da su neke velike nesreće u njima, u posljednjih nekoliko godina, izazivale velike gubitke ljudskih života i imovine.

Kina mora poduprijeti viziju stvaranja razvoja orijentiranog prema ljudima i nikada ne težiti razvoju po cijeni sigurnosti, sudeći prema smjernicama koje su javno objavili glavni uredi Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i Državnog vijeća.

Najmnogoljudnija zemlja svijeta će do 2020. nastojati postići ”vidljivi napredak” u sigurnom urbanom razvoju s brojnim gradovima kao oglednim primjerima u skladu s ciljevima da postane umjereno imućno društvo u svim aspektima, kako se navodi u smjernicama.

Dodaje se i kako bi do 2035. Kina bi trebala uspostaviti poboljšani sustav za siguran urbani razvoj i stvoriti sigurne gradove koji su u skladu sa zahtjevima za ostvarenjem socijalističke modernizacije.

Uz ubrzavanje kineske urbanizacije, stanovništvo, funkcije i veličine kineskih gradova brzo se šire, no u porastu su također i opasnosti jer gradovi postaju mnogo ”kompliciraniji”.

Krajem 2016. omjer stalnih stanovnika u urbanim sredinama u odnosu na ukupan broj stanovnika iznosio je 57,35 posto, što je povećanje u odnosu na 52,57 posto koliko je bilo krajem 2012., pokazali su podaci Državnog zavoda za statistiku.

Prema smjernicama Kina mora podići sposobnost omogućavanja urbane sigurnosti te spriječiti velike nesreće kako bi se stvorilo zdravo okruženje za život i rad stanovništva.

Pojam sigurnog razvoja trebao bi se odraziti na izradu planova za gradove, uključujući one za društvenu i gospodarsku urbanu razvijenost te za sprečavanje i ublažavanje katastrofa.

Sigurnost mora za stambene površine, komercijalne površine, razvojne zone, industrijske parkove i luke biti preduvjet za određivanje njihovog prostornog rasporeda, kako se navodi u smjernicama.

Potrebno je poboljšati zakone, propise i standarde vezane za sigurnost kako bi se povećala sposobnost Kine da spriječi rizike i omogući sigurnost funkcioniranja gradskih objekata, stoji u navedenom dokumentu.

”Sigurnost se mora staviti na prvo mjesto u izgradnji gradske infrastrukture,” istaknuto je u smjernicama.

Kina bi trebala unaprijediti konstrukciju višenamjenskih koridora podzemnih cjevovoda i pojačati sigurnosni nadzor nad izgradnjom i radom svega što je vezano uz promet, vode, odvodnju, grijanje, prirodni plin i druge infrastrukturne projekte.

Kina bi također trebala ojačati kontrolu sigurnosnih rizika temeljitom identifikacijom sigurnosnih rizika u gradovima i to izgradnjom platforme za upravljanje informacijama o rizicima i izradom plana za raspodjelu takvih rizika na četiri razine, s crvenom bojom na najvišoj razini, koja predstavlja najteže rizike, i koju slijede narančasta, žuta i plava boja.

Praćenje i smanjenje urbanih sigurnosnih opasnosti će biti standardizirano daljnjim poboljšanjem mehanizma za identifikaciju, registraciju i nadzor glavnih izvora opasnosti, izgradnjom baze podataka za dinamično upravljanje i povećanjem kapaciteta on-line nadzora, kako se navodi u smjernicama.

Sposobnosti upravljanja i spašavanja u hitnim slučajevima će biti ojačana, budući da će Kina nastaviti s bržim, znanstvenim i učinkovitim naporima za spašavanje, poboljšati upravljanje hitnim slučajevima u gradovima i poticati na razmjenu informacija i koordinaciju različitih odjela.

Smjernice također donose detaljne mjere za podizanje učinkovitosti nadzora nad sigurnosnim nadzorom zemlje, čime gradovi postaju bolji u pružanju sigurnosti te poboljšanju vodstva i koordinacije.