Ambasadorica NR Kine u BiH Chen Bo: Kina će ostati prosperitetna i stabilna, Pojas i put će donijeti stvarne koristi i BiH

1784

Centar za promociju i izgradnju “Pojas i put” i Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99” održali su danas konferenciju na temu “Gdje ćemo biti 2021.godine? – Odjeci 19. Kongresa Komunističke partije Kine”.

Konferenciji je prisustvovao veliki broj gostiju iz raznih aspekata društvenog života u BiH: politike, ekonomije, telekomunikacija, akademske zajednice i dr.

Konferenciju je izlaganjem o najvažnijim aspektima kongresa otvorila ambasadorica NR Kine u BiH Nj.E. Chen Bo, koja je ukratko navela politička i ekonomska dostignuća kao i reperkusije koje će ta dostignuća imati na Kinu i ostatak svijeta, uključujući i BiH.

Prema riječima ambasadorice Bo, 19. kongres je sažeo teoretske inovacije KPK od 18. kongresa u Misli Xi Jinpinga o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i uključio ih u Ustav KPK, kao smjernice za Partiju. Te je to najnoviji rezultat primjene marksizma u Kini i korak naprijed u razvoju vodećih principa KPK u skladu s vremenom, na osnovu Misli Mao Zedonga i Teorije Denga Xiaopinga.
Kao jedan od najvažnijih zaključaka Kongresa ambasadorica je navela da je socijalizam sa kineskim karakteristiskama ušao u novu eru. To se zasniva na trenutnom razvojnom stanju Kine, gdje ae može zaključiti da su prošli dani kada je glavna kontradikcija kineskog društva bila između rastućih materijalnih i kulturnih potreba ljudi i zaostale društvene proizvodnje. Trenutsno postoji suočavanje sa kontradikcijom neuravnoteženog i neadekvatnog razvoja i sve većih potreba ljudi za boljim životom.

Nakon skoro 40 godina reforme i otvaranja, 1,4 milijarde Kineza imaju osnovne uslove za život i generalno žive umjereno prosperitetno. U ranoj fazi reforme i otvaranja 1978. godine, BDP Kine po glavi stanovnika iznosio je samo 156 američkih dolara, dok je 2016. ta cifra premašila 8,000 američkih dolara. Broj ruralnog stanovništva koje živi u siromaštvu drastično se smanjio sa 770 miliona 1978. godine na 43,35 miliona 2016.

Kao neke od drugih velikih izazova sa kojima se suočava Kina, ambasadorica Chen Bo navela je: potrebu da se unaprijedi kvalitet i učinkovitost rasta, poboljša sposobnost inovacije, ojača realna ekonomija; ekološki sistem se suočava sa ozbiljnim izazovom; raspodjela obrazovnih resursa je jako neujednačena; još nije uspostavljen osnovni medicinski i zdravstveni sistem koji pokriva sve urbane i ruralne građane; cijene stanova su zastrašujuće visoke, a penzioni sistem ozbiljno je uzdrman problemom brzog starenja stanovništva.

S tim u vezi, novi ciljevi i putovanje, u kombinaciji s takozvana “dva stoljetna cilja”, trebaju se realizirati u tri faze:

Prva faza: do 2020. godine – kada KPK obilježava stogodišnjicu, izgraditi Kinu u umjereno prosperitetno društvo u svim aspektima. Naredne tri godine će biti ključne za osiguravanje odlučujuće pobjede u izgradnji umjereno prosperitetnog društva u svakom pogledu.

Druga faza: od 2020. do 2035. – u osnovi postići socijalističku modernizaciju. Prema razumnim procjenama, BDP Kine će doseći 43,6 triliona američkih dolara 2035. godine (pod uslovom da indeks potrošačkih cijena ostvari rast od 2 % , a kurs ostane isti), što znači da će BDP po glavi stanovnika biti 30,000 američkih dolara, što je slično kao u zemljama srednjeg razvoja, te oko tri puta više nego 2017.

Treća faza: od 2035. do sredine 21. stoljeća, kada Narodna Republika Kina proslavlja stogodišnjicu, Kina će postati prosperitetna, demokratska, kulturološki napredna, skladna i lijepa socijalistička moderna zemlja. Biće to zemlja koja je unaprijeđena na materijalnom, političkom, kulturnom, društvenom i ekološkom polju. Materijalno će se društvena proizvodnja značajno unaprijediti.

Kad je riječ o međunarodnim odnosima i vanjskoj politici, prema Kongresu, socijalizam sa kineskim karakteristikama ušao je u novu eru, kada je Kina bliže centralnoj svjetskoj pozornici i moći će još više doprinijeti čovječanstvu. Kao prvo, Kina će ostati predana miru, razvoju, win-win saradnji i težiti izgradnji nove vrste međunarodnih odnosa koje karakteriše uzajamno poštovanje, pravičnost, pravda i saradnja na obostranu korist, u nastojanju da ostvari zajednicu zajedničke budućnosti čovječanstva. Bez obzira koliko razvijena bila, Kina nikada neće težiti hegemoniji ili ekspanziji. Kao drugo, Kina će aktivno razvijati globalna partnerstva, nastaviti se otvarati prema ostatku svijeta i ulagati snažne napore na unapređenju međunarodne saradnje u okviru “Pojasa i puta”. Ova Inicijativa će donijeti stvarne razvojne koristi svim uključenim stranama, pa tako i Bosni i Hercegovini. Kao treće, Kina će podržavati koncept globalnog upravljanja sa opsežnim konsultacijama, zajedničkim naporima i zajedničkim koristima. Kina će biti aktivan igrač u reformi i razvoju globalnog sistema upravljana, radiće na povećanju zastupljenosti i utjecaja zemalja u razvoju u međunarodnim poslovima i učiniti sistem globalnog upravljanja pravednijim i pravičnijim. Kao četvrto, Kina će navoditi ekonomsku globalizaciju da bude otvorenija, uključivija, balansiranija i da koristi svima. Kina ima koristi od ekonomske globalizacije, ali joj više doprinosi. Kina se nada da će, kroz svoj razvoj, ponuditi svijetu veće tržište, adekvatniji kapital, raznovrsnije robe i vrijednije prilike za saradnju, kako bi različite zemlje, narodi i ljudi iz različitih klasa i grupa mogli dijeliti koristi ekonomske globalizacije.

Ambasadorica Bo je navela da ono u šta možemo biti sigurni jeste to da će Kina nakon 19. kongresa ostati prosperitetna i stabilna, nastaviti kontinuitet politika i interno i eksterno, i ostati posvećena win-win saradnji.

Takva Kina ne samo da će dobro raditi samo svoj posao, nego će također ponuditi kineska rješenja za međunarodne probleme i doprinijeti svjetskom razvoju sa više kineske mudrosti i više napora.