Zbog unaprjeđenja ekološkog razvoja, potrošnja energije u Kini će biti ograničena na 5 milijardi tona ekvivalenta uglju

186
potrošnja energije u Kini

Kina je u ponedeljak odlučila da ove godine ograniči godišnju potrošnju energije na 5 milijardi tona standardnog ekvivalenta uglju, kako bi se unaprijedio zeleni razvoj.


U najnovijem saopštenju Nacionalne energetske administracije navodi se da će Kina ove godine smanjiti procenat korištenja uglja u ukupnoj energetskoj potrošnji na 57,5 posto. Taj postotak je bio 57,7 posto u 2019. godini i 59,2 posto u 2018. godini.

Unaprjeđivanje upotrebe obnovljivih izvora energije i realizacija niskokarbonskog razvoja su dijelovi kineskih napora u rješavanju zagađenja tokom trajnog održivog razvoja.

Kina još planira da ove godine proizvede 193 miliona tona nafte i 181 milijardu kubnih metara prirodnog gasa, uz dodavanje 900 miliona kilovata instaliranog kapaciteta nefosilnih izvora energije za proizvodnju električne energije.