Zabranjeni grad otvara još dijelova za javnost

2723

Prema planovima koje je najavila uprava, gotovo cijeli Zabranjeni grad u Pekingu biti će otvoren za javnost, čime će se dozvoliti pristup mnogim dijelovima koji su do sada bili nepristupačni.

Od 2020. biti će dostupno 80 posto Zabranjenog grada, odnosno Muzeja palače, dok je trenutno dostupno 65 posto. Dugoročni cilj je omogućavanje pristupa u 85 posto palače. Za usporedbu, prije 13 godina posjetiteljima je bilo dostupno samo 30 posto.

Kao priprema za proširenje pristupa posjetiteljima odstranit će se neke od administrativnih i pomoćnih zgrada, a stara arhitektura će se renovirati.

Prostori za skladištenje također se renoviraju te će se u njima izložiti na tisuće komada pokućstva izrađenog tijekom dinastija Ming i Qing (1368. – 1912.). Trenutno se namještaj, izrađen od vrijednog drva, nalazi razbacan u više od 30 skladišta te čeka popravak i izlaganje javnosti.