Xi Jinping na samitu G20 održao govor

70
G20

Kineski predsednik Xi Jinping održao je govor na samitu G20. Tema samita je bila kako odgovoriti na pandemiju koronavirusa.


Kineski predsednik je naglasio da bi, u trenutku dok se pandemija koronavirusa širi svijetom, međunarodna zajednica trebalo da ima više poverenja, da bude solidarna i da svi zajednički reaguju. Pored toga, neophodno je da se pojača međunarodna saradnja, tako da se ostvari aglomeracija potrebna da se savlada pandemija i da se ostvari zajednička pobjeda u borbi čovječanstva sa velikom pandemijom.

Kako je rekao Xi Jinping, međunarodna zajednica bi trebalo da ubrza akciju, kao i da uloži odlučne napore u borbu sa epidemijom i da suzbije trend širenja ove pandemije. Kineska strana se drži principa o sudbinskoj zajednici čovečanstva i želi da podijeli svoje efikasne mjere u kontroli epidemije sa drugim zemljama, ali i da sprovede zajedničko istraživanje lijekova i vakcine i da pruži pomoć zemljama u kojima se sada širi epidemija.

Prema rečima kineskog predsjednika, mnoge zemlje su Kini u najtežem trenutku poslale pomoć i podršku, a to prijateljstvo Kina cijeni i zauvijek će ga pamtiti.

Kina podržava Svjetsku zdravstvenu organizaciju i njenu vodeću ulogu u radu na implementaciji racionalnih mjera zasnovanih na naučnim saznanjima kako bi se spriječilo prekogranično širenje virusa. Grupa G20 treba da podigne nivo dijeljenja informacija o kontroli pandemije i da uvodi sistematične i efikasne mjere za sprječavanje širenja virusa i da održi globalnu konferenciju o svjetskoj higijenskoj bezbjednosti. Kina će zajedno sa drugim zemljama povećati podršku odgovarajućim međunarodnim kao i regionalnim organizacijama.

Pored toga, Xi Jinping je naveo da će Kina povećati snabdjevanje globalnog tržišta različitim materijalima, kao što su lijekovi, osnovne životne potrepštine i proizvodi za sprječavanje epidemije. Istovremeno, Kina će nastaviti da sprovodi pozitivne finansijske politike i stabilnu valutnu politiku, ali će i proširiti otvaranje prema svijetu i olakšati ulazak na svoje tržište, na način da da svoj doprinos privrednoj stabilnosti cijelog svijeta.