Wang Yang imenovan novim predsjednikom Nacionalnog odbora Svekineske narodne političke savjetodavne konferencije

568
Wang Yang

Wang Yang, koji u ovome trenutku obnaša dužnost zamjenika premijera u Državnom vijeću, izabran je u srijedu u Pekingu za predsjednika Nacionalnog odbora Svekineske narodne političke savjetodavne konferencije, odnosno vrhovnog političkog savjetodavnog tijela u Kini.

On je izabran na četvrtom plenarnom sastanku prve sjednice Nacionalnog odbora 13. saziva Svekineske narodne političke savjetodavne konferencije.

Wang, koji je rođen 1955. u Suzhou, u pokrajini Anhui na istoku Kine, član je i Politbiroa Stalnog odbora 19. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine.

On je u ožujku 2013. imenovan zamjenikom premijera u kineskom Državnom vijeću nakon što je obnašao dužnost tajnika pokrajinskog komiteta Komunističke partije Kine u Guangdongu od 2007. and 2012.