U izgradnji nadzemna željeznica inspirirana pandama u gradu Chengdu

747
nadzemna željeznica inspirirana pandama

U glavnom gradu pokrajine Sichuan – Chengduu, počela je gradnja nadzemne željezničke linije inspirirane pandama.

One su su zaštitni znak i ovoga grada i pokrajine.

Ova linija će većinom služiti za prezentaciju i razgledavanje.

nadzemna željeznica inspirirana pandama