Stroža zaštita intelektualne svojine u Kini donosi više stranih patenata

290
autorska prava

U Kini se aktivno neguje stroga zaštita intelektualne svojine zakonom, uz sve veći broj stranih prijava patenata, rekao je zvaničnik Nacionalne uprave za intelektualnu svojinu.


Od januara do jula strani podnosioci prijava u Kini podneli su 92.000 prijava patenta za pronalaske, uz godišnji rast od 8,3 procenta i 149.000 prijava za registraciju žigova, što je 13,1 odsto više u poređenju sa istim periodom prošle godine, rekao je Gan Šaoning, zamenik šefa te uprave.

„Kina pridaje veliki značaj zaštiti prava intelektualne svojine, ne samo zbog stvaranja dobrog okruženja za otvaranje, nego što je još važnije, za sopstveni razvoj“, rekao je Gan „Kineska vlada je iznela ideju razvoja usmerenog na inovacije. Bez stroge zaštita intelektualne svojine, neće biti inovacija i ekonomskog i društvenog razvoja“.

Kineski napredak u zaštiti prava intelektualne svojine široko je prepoznat. Svetski rang poslovnog okruženja u Kini porastao je na 46. mesto u 2018. godini sa 78. u 2017. godini, prema listi Doing Business 2019, objavljenoj od strane Svetske banke.

Nedavno, Anketa članova Saveta SAD-Kine za 2019. godinu pokazuje da je 58 procenata američkih preduzeća, što je rekordno visok nivo od kada je istraživanje počelo 2011. godine, delilo mišljenje da je Kina poboljšala zaštitu IP-a u 2018. godini.