Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa završio zasedanje

495
Komunistička partija NR Kine

Stalni odbor Svekineskog narodnog kongresa (SNK) zatvorio je petodnevnu sednicu u petak.

Između ostalog, usvojeni su revidirani Zakon o krivičnom postupku, reviziju zakona o sudovima i tužilaštvu.

Predsedavajući Stalnog komiteta SNK Li Džanšu rekao je na završnom sastanku da Kongres razume veliki značaj reforme pravosuđa putem zakona i nadzora.

Revidirani Zakon o krivičnom postupku uvodi „suđenje u odsustvu”, čime se omogućava krivično gonjenje osumnjičenih koji su u pobegli u inostranstvo.

Pre završetka sastanka, Li je predsedavao sastankom Stalnog odbora SNK-a.

Na sastanku, zakonodavci su glasali za donošenje novog zakona o međunarodnoj krivičnoj pravosudnoj pomoći i usvajanje rezolucije kojom se mandat Vrhovnog narodnog suda proširuje i na slučajeve vezane za prava intelektualne svojine, kojima je potrebna veća ekspertiza.