Sporiji rast fiskalnih prihoda u Kini u 2019.

65
Kina yuan

Rast fiskalnih prihoda u Kini bio je usporen u 2019. godini i iznosio je 3,8 odsto, što je manje od planiranog rasta od 5 odsto.


Do slabijeg rasta je došlo usljed ekonomskih pritisaka i naglog pada poreskih prihoda.

Fiskalni prihod je prošle godine iznosio 19,04 biliona juana (oko 2,72 biliona američkih dolara), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

Tempo rasta je značajno opao u odnosu na rast od 6,2 odsto u 2018. godini. Poreski prihodi u Kini prošle godine su iznosili 15,8 biliona juana, što je za 1 odsto više u odnosu na 2018. godinu.

Prihod od poreza na dodatu vrednost, koji je inače najveći izvor fiskalnih prihoda u zemlji, porastao je za 1,3 odsto na godišnjem nivou, što je veliki pad u odnosu na rast od 9,1 odsto iz 2018. godine.

Ministarstvo je saopštilo da će država nastaviti da radi na konsolidaciji i širenju efekata povoljne poreske politike u 2020. godini, prije svega kako bi ublažila uticaj epidemije novog koronavirusa na ekonomiju.

Podaci takođe pokazuju da je fiskalna potrošnja u zemlji u 2019. godini porasla za 8,1 odsto i da je dostigla vrijednost od 23,89 biliona juana, pošto je država povećala napore u smanjenju siromaštva, ali i napore u tehnološkim inovacijama, zaštiti životne sredine i podršci poljoprivrednom sektoru.