Smanjenje siromaštva u Kini primjer za svijet

358
hibridna riža

Smanjenje siromaštva u Kini pruža kinesku pamet i kineski nacrt svijetu.


Za veliki doprinos u oblasti kultiviranja riže, kreatoru hibridne riže Yuanu Longpingu dodijeljena je nacionalna medalja prije proslave 70. godišnjice osnivanja NR Kine.

Sa samo devet procenata od ukupnog svjetskog poljoprivrednog zemljišta, Kina osigurava hranu za 20 procenata svjetske populacije i već duže vrijeme je prva zemlja po poljoprivrednoj proizvodnji u svijetu.

Tijekom proteklih 70 godina, ukupan broj siromašnih ljudi smanjen je na 850 milijuna. Prema planu, Kina će smanjiti apsolutno siromaštvo do 2020. godine.

Kao najveća zemlja u razvoju, Kina igra aktivnu ulogu u ubrzanju smanjenja siromaštva na svijetu. Kina ne samo da realizira cilj smanjenja siromaštva UN-a, nego i bezuvjetno pruža pomoć azijskim i afričkim zemljama.