Sa emitiranjem počeo Radio Šire zaljevsko područje

227
Radio Šire zaljevsko područje

Radio Šire zaljevsko područje, prva nacionalna radio postaja za šire zaljevsko područje Guangdonga, Hong Konga i Makaoa je u nedjelju ujutro počeo s emitiranjem.


Radio Šire zaljevsko područje, dio Kineske medijske grupe, emitira 21 sat dnevno na frekvencijama FM 101.2 MHz i AM 1215 KHz.

Program će mu biti usredotočen na financije, tehnologiju i inovacije, kao i na informacije o poduzetništvu i zapošljavanju.

Emitirat će na kantonskom te Hakka i Chaoshan dijalektima kojima govore ljudi na tom području.