Prva kineska solarnotermička elektrana započela s radom

129
Prva kineska solarnotermička elektrana

Prva kineska solarnotermička elektrana od 100 megavata je u četvtak uspješno spojena na nacionalnu mrežu.

Elektrana u gradu Dunhuang, pokrajina Gansu napaja se preko 12 000 zrcala koji sunčevu energiju koncentriraju u prijemnik na vrhu solarnotermičke elektrane. Toplina koja se tako prikuplja koristi se za napajanje turbina i generatora, kao što je slučaj u tradicionalnoj solarnotermičkoj elektrani.

Nova elektrana godišnje može generirati 390 milijuna kilovatsata. Također može generirati struju i tijekom noći korištenjem toplinske energije koja će se pohranjivati u obliku rastaljene soli.

Površina elektrane je 7,8 kilometara kvadratnih, što je veličina 1.120 nogometnih terena.