Poljoprivredna banka Kine u Shenzhenu pokrenula 5G pametnu banku

276
Poljoprivredna banka Kine 5G pametna banka

Poljoprivredna banka Kine pokrenula je 5G pametnu banku u Shenzhenu, u pokrajini Guangdong u ponedjeljak, 4. studenoga 2019.


Uporabom iduće generacije mrežne tehnologije banke trebaju manje članova osoblja da bi kupcima ponudile nove i pogodnije usluge. Potrošači mogu pristupiti financijskim uslugama i istraživati nove bankarske proizvode na Super šalterima u banci.

Foto: VCG