Politbiro se složio da će slijediti vodstvo Centralnog komiteta KPK-a

770
Kineski predsjednik Xi Jinping Kineski predsednik Si Đinping

Politbiro Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KPK) je na sastanku u petak pregledao dva dokumenta koja se tiču zaštite centraliziranog, ujedinjenog vodstva Centralnog komiteta KPK-a i potpune implementacije pravila o štedljivosti.

Sastankom je predsjedao Xi Jinping, generalni tajnik Centralnog komiteta KPK-a.

Članovi Politbiroa Centralnog komiteta KPK-a složili su se o regulaciji zaštite i povećanja centraliziranog, ujedinjenog vodstva Centralnog komiteta KPK-a, sudeći prema izjavi koja je objavljena nakon sastanka.

Članovi Politbiroa bi trebali čvrsto štititi Xijevu poziciju u jezgri Centralnog komiteta KPK-a i cijele Partije, piše u izjavi.

Trebali bi se strogo držati Ustava KPK-a i političkih pravila, u potpunosti implementirati smjernice usvojene na 19. Nacionalnom kongresu KPK-a, i slijediti centralizirano, ujedinjeno vodstvo Centralnog komiteta KPK-a sa Xijem kao jezgrom.

Članovi su se složili da će centralnom komitetu prijavljivati veća pitanja, implementirati odluke komiteta i predavati popratna izvješća, kao i preporučivati kadar u skladu s politikama Partije, navedeno je u izjavi.

Obvezali su se da će biti lojalni i iskreni prema Partiji i zauzeti čvrsti stav protiv riječi i djela koja krše Ustav i pravila KPK-a i kompromitiraju vodstvo ili jedinstvo Centralnog komiteta KPK-a.

Disciplinirati će članove Partije unutar svojih ovlasti, predavati pisana godišnja izvješća o svom radu Centralnom komitetu KPK-a i Xiju, i držati se pravila Partije, piše u izjavi.