Pokrenut novi kineski mehanizam zaštite ekologije mora

612
mehanizam zaštite ekologije mora

Kina je pokrenula pilot mehanizam imenovanja “voditelja zaljeva” u okviru borbe protiv zagađenja obala i morskih područja.

Državna oceanska administracija (SOA) je u srijedu održala prvi sastanak u Taizhou u istočnoj kineskoj pokrajini Zhejiang kako bi nadgledala rezultate pilot projekta.

Službenici i inspektori iz administracije su pregledali informativne ploče koje su podignute diljem obale u općini Shitang. Ploče pružaju informacije poput imena i načina kako kontaktirati voditelje zaljeva koji su odgovorni za nadgledanje određenog dijela obale.

Na svakoj ploči se također nalazi QR kod putem kojeg javnost može prijaviti zagađenje.

U 2017. je u Zhejiangu imenovano oko 2 000 voditelja zaljeva. Duljina obale u pokrajini iznosi 6.486,24 kilometara, što je najdulja obala u Kini.

Pan Chongmin, direktor odjela za more i ribarstvo u Taizhou, je na sastanku rekao da su voditelji zaljeva pomogli u čišćenju i zatvaranju 117 cijevi putem kojih su otpadne vode otpuštane u more.

Zahvaljujući ovim naporima kvaliteta vode u četiri gradska zaljeva je u skladu s nacionalnim standardima.