Organizirana edukacija iz kineskog jezika na Sveučilištu u Mostaru

402
sveučilište u mostaru

U sklopu obuke i razvoja kadrova i upravljanja kvalitetom organizirana je edukacija iz kineskog jezika na Sveučilištu u Mostaru za sve djelatnike.


Edukacija je održana kroz 16 sati nastave.

Edukaciju iz kineskog jezika prošlo 20 djelatnika SUM-a, iz reda nastavnog i nenastavnog osoblja. Djelatnike je s osnovama kineskog jezika upoznala lektorica Xiukun Meng, po udžbeniku “HSK 1”.