Nova etapa reforme kineskog obrazovanja

1114

Na aktualnom 19. Nacionalnom kongresu Komunističke partije NR Kine u Pekingu, 22 predstavnika iz sektora obrazovanja objavili su kako nova etapa reforme kineskog obrazovanja napreduje stabilno.

Najavili su i kako naredni cilj uključuje realiziranje ravnoteže obrazovnih resursa, a kako bi se zadovoljila rastuća potražnja stanovništva u ovom sektoru.

U proteklih pet godina Kina je postigla značajne rezultate u obrazovanju. Stopa provedbe besplatnog devetogodišnjeg obrazovanja, odnosno osnovnog i srednjeg školovanja, je premašila standard zemlje sa srednjim prihodima.

Stopa obrazovanja na sveučilištima porasla je za 13% u odnosu na razdoblje otprije pet godina, te se kineski obrazovni sektor u tom pogledu nalazi među srednjim i naprednim zemljama u svijetu.

U proteklih pet godina diplomiralo je 34 milijuna studenata na fakultetima, a 30 milijuna njih završilo je gimnazije. Pored toga, ulaganje u obrazovanje je vidno povećalo sa 90%. Uključujući i one škole u siromašnim dijelovima zemlje, većina je ove godine priključena na Wi-Fi, dok je taj broj prije pet godina iznosio samo 25%.

Ministar obrazovanja Chen Baosheng naveo je kako je vlada već objavila niz vodećih mjera u tom sektoru, kao što su primjerice, reforme državnog ispita za fakultet koje pomažu učenicima da ranije pronađu svoj interes te pametno odaberu svoju buduću profesiju.

Prema službenoj izjavi, socijalizam s kineskim obilježjima je također ušao u novu etapu, te će budući zadatak sektora obrazovanja biti rješavanje neravnoteža raspoređivanja obrazovnih resursa.