Narodna banka Kine ubrizgala sredstva u tržište novca

381
Narodna banka Kine

Narodna banka Kine injektirala je sredstva u tržište novca putem reverznih repo transakcija.

Ova institucija ubacila je 80 milijardi juana (11,8 milijardi dolara) tokom sedmodnevne reverzne repo transakcije po kamatnoj stopi od 2,55 procenata i 20 milijardi juana tokom 28-dnevne reverzne repo transakcije po kamatnoj stopi od 2,85 procenata.

Prethodna reverzna repo transakcija dostigla je vrednost od 80 milijardi juana prošlog ponedeljka, što znači da je u tržište novca ubačeno 20 milijardi juana.

Narodna banka Kine je u saopštenju navela da je cilj operacije da se održi razumni nivo likvidnosti u bankarskom sistemu.

Reverzne repo transakcije omogućavaju centralnoj banci da kupuje garancije od komercijalnih banaka putem licitiranja, uz dogovor o njihovoj prodaji u budućnosti.