Kvaliteta zraka u Pekingu bila bolja u 2019. godini

642
Peking

Koncentracije pekinških glavnih zagađivača zraka, uključujući PM2.5 i PM10, nastavile su znatno padati u 2019. godini, objavio je u petak Gradski općinski ured za ekologiju i okoliš na konferenciji za novinare.


Prosječna koncentracija PM2,5 bila je 42 mikrograma po kubičnom metru prošle godine, pala je za 53 posto u odnosu na 2013. godinu, kad je Državno vijeće donijelo nacionalni akcijski plan za borbu protiv onečišćenja zraka, prema uredu.

Zabilježena su četiri dana jakog onečišćenja zraka, a 280 dana uzastopno nije zabilježeno veliko onečišćenje zraka.

Prosječna koncentracija PM10, dušičnog dioksida i sumpornog dioksida bila je 68, 37 i 4 mikrograma po kubnom metru, rekao je Liu Baoxian, šef Pekinškog općinskog centra za nadzor okoliša.

Prosječna koncentracija PM2,5 u pekinškom okrugu Miyun i okrugu Huairou bila je 34 i 35 mikrograma po kubnom metru u 2019. godini, dodao je Liu.

U 2019. godini udio dobrih dana kvalitete zraka iznosio je 65,8 posto, ukupno 240 dana, rekao je Liu.

Tijekom cijele godine Peking je zimi i jeseni imao samo četiri dana zagađenja zraka, a PM2.5 je ostao glavni zagađivač, dodao je Liu.