Kvaliteta zraka u Pekingu najbolja u proteklih pet godina

1043
Peking

U četvrtak je Beijing Youth Daily izvijstio da je kvaliteta zraka u Pekingu ove zime najbolja u pet godina.

Prosječna godišnja koncentracija čestica dužine 2,5 mikrona ili manje, koje su poznate i kao PM2.5 i koje kada se udahnu mogu oštetiti pluća, je u 2017. pala za 20,5 % na 58 mikrograma po kubičnom metru.

Sudeći prema lokalnoj agenciji za okoliš, grad je ispunio nacionalni standard za gustoću sumpornog dioksida. Međutim, koncentracija tri veća zagađivača: ugljičnog dioksida, PM10, i PM2.5 je još uvijek iznad predložene granice. Poboljšanje kvalitete zraka u Pekingu je dugoročni proces.

Broj dana u kojima je kvaliteta zraka ocijenjena kao “odlična” ili “dobra” je bio 226, što je 28 dana više nego u 2016., dok je broj dana u kojima je zagađenje bilo veliko bio 23, što je 16 dana manje nego u 2016. godini.

Tijekom proteklih pet godina značajno su pale razine PM2.5 u svakom okrugu Pekinga. Li Xiang, službenik pri Pekinškom okružnom uredu za zaštitu okoliša je rekao da će se Peking još više truditi da koncentraciju PM2.5 do 2020. godine smanji na 56 mikrograma po metru kubnom.