Kvalitet životne sredine u Kini nastavlja se poboljšavati

523
Kina okoliš

Kvalitet životne sredine u Kini, zraka, vode i zemljišta, nastavlja se poboljšavati i u 2018., pokazuju podaci iz „Izvješća o ekološkoj sredini u Kini za 2018. godinu“.


Izvješće je objavilo Ministarstvo za životnu sredinu Kine.

„Koncentracija čestica PM 2.5 u 338 gradova širom zemlje pala je za 9,3 procenata u odnosu na 2017. godinu, broj dana u kojima je kvalitet zraka bio na ili iznad razine ’dobro’ povećan je za 1,3 procenata, a broj gradova čiji je kvalitet zraka tijekom cijele godine ispunio predviđeni standard porastao je za 6,5 procenata u usporedbi sa 2017. godinom“, rekao je zvaničknik Odjela za nadzor nad životnom sredinom.

Prema njegovim riječima, pala je i ukupna morska površina sa lošom kvalitetom vode u kineskim vodama.

Zvaničnik je, međutim, ukazao na mogućnost ponovnog pogoršanja kvaliteta životne sredine, ističući kako će Ministarstvo nastaviti ulagati napore kako bi osiguralo neprestano poboljšavanje životne sredine u zemlji.