Kontrola koronavirusa: Kina svodi uticaj epidemije na minimum i održava stabilnost ekonomije

295
kontrola koronavirusa

Kineski predsjednik Xi Jinping juče je na sastanku Stalnog odbora Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine istakao da trenutna situacija sa epidemijom Kovid-19 virusa ima pozitivne promjene.


On je pozvao da se dodatno pojačaju mjere prevencije i kontrole, kako bi se održali ekonomski i socijalni razvoj, kao i stabilnost i harmonija u zemlji.

Na sastanku je predloženo da se da jača uloga aktivnoj fiskalnoj politici, kao i da se povećaju kapitalna ulaganja i da se zaštite neophodni fondovi za sprječavanje epidemije, ali i da se sprovede kontrola na različitim mjestima.

“Moramo da nastavimo da proučavamo i uvodimo fazne i ciljane mjere smanjenja poreza i naknada da ublažimo poslovne poteškoće”, naveo je Si.

Pored toga, on je istakao da je neophodno da se održi stabilna i fleksibilna monetarna politika, kao i da se obezbjedi preferencijalna kreditna podrška za kamate preduzećima koja proizvode robu i materijale neophodne za sprečavanje daljeg širenja epidemije. Treba uložiti više napora za sprovođenje optimizacije zaposlenosti, izjavio je Xi i dodao da treba poboljšati fiskalnu, poresku, finansijsku i socijalnu politiku za srednja, mala i mikro preduzeća.

Ovo je treći poseban sastanak Stalnog odbora Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine za prevenciju i kontrolu od izbijanja epidemije Kovid-19 virusa.