Ključne tačke koje u nacrtu donosi zakon o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu

183
Hong Kong

Kinesko vrhovno zakonodavno tijelo razmatralo je u nacrtu zakon o nacionalnoj sigurnosti u Hong Kongu (Posebna administrativna regija Hong Kong – HKSAR) Narodne Republike Kine.


Nacrt zakona dostavljen je na raspravu na 19. sjednicu Stalnog odbora 13. nacionalnog narodnog kongresa (NPC) od četvrtka do subote.

Nacrt zakona na sjednici je u četvrtak ispred Vijeća predsjedatelja Stalnog odbora NPC-a, objasnio dužnosnik Komisije za zakonodavna pitanja Stalnog odbora NPC-a.

Sa 66 članaka, prijedlog zakona ima šest poglavlja, odnosno opća načela; dužnosti i institucije HKSAR-a za zaštitu nacionalne sigurnosti; prijestupi i kazne; nadležnost nad slučajevima nacionalne sigurnosti, primjena zakona i postupaka; institucije Središnje narodne vlade u HKSAR-u za zaštitu nacionalne sigurnosti; i dopunske odredbe.