Kinesko sazvežđe satelita biće uspostavljeno do 2021. godine

257
kinesko sazvežđe satelita

Kinesko sazvežđe satelita, sastavljeno od 192 satelita, biće uspsotavljeno do 2021. godine, prenela je Kineska centralna televizija.


Tehnologija veštačke inteligencije će pokazati slike koje uhvate sateliti sa senzorima. Senzori će potom proslediti slike niskog kvaliteta do Zemlje i samo korisni podaci će biti iskorišćeni.

Kinesko sazvežđe satelita će raditi potpuno autonomno.

Nakon završetka ovog projekta, biće moguće da se dobiju precizniji podaci o životnoj sredini, kao i podaci o prevenciji i smanjenju posledica katastrofa, ali i informacije o upravljanju saobraćajem.