Kinesko gospodarstvo napredovalo održavajući stabilnost i ostvarilo očekivani cilj sukladno uvjetima

229
industrija-gospodarstvo

Kineski Državni ured za statistiku je u ponedjeljak 16. prosinca objavio podatke kako se u studenom dogodila pozitivna promjena u izvedbi nacionalnog gospodarstva te su glavni pokazatelji bolji od očekivanih, a nacionalno gospodarstvo je održalo trend napretka uz održavanje stabilnosti.


Uz pozadinu složene situacije povećavanja rizika i izazova unutar i van zemlje je takav rezultat pokazao veliku žilavost, potencijal i manevarski prostor u kineskom gospodarstvu te potpuno dokazao da osnovni trend stabilnog razvoja kineskog gospodarstva u pozitivnom smjeru nije promijenjen.

Stabilnost se prvobitno pokazuje u zaposlenosti. U prvi 11 mjeseci ove godine se broj novozaposlenih u ruralnim područjima cijele zemlje povećao za 12,79 milijuna osoba, što je 116,3% ciljanog zadatka. Što se tiče cijele godine, očekivano je da će broj novozaposlenih 7. godine zaredom dostići više od 13 milijuna. Stabiliziranje zaposlenosti predstavlja važan kamen temeljac života građana i rasta kineskog gospodarstva.

Stabilnost također se pokazuje i u vanjskoj trgovini i ulaganjima. U prvih 11 mjeseci se ukupan obujam uvoza i izvoza Kine povećao za 2,4%, u čemu se ukupan obujam uvoza i izvoza sa zemljama ASEAN-a povećao za 12,7%,, a sa zemljama koje sudjeluju u inicijativi Pojas i put za 9,9%. Osim toga, uz pozadinu pada u globalnim investicijama je u prvih 11 mjeseci ove godine stopa rasta praktičnog korištenja stranih investicija u Kini iznosila 6%. Stabilan rast vanjske trgovine i stranih ulaganja pokazuje da se spajanje globalnog tržišta sa kineskim gospodarstvom produbljuje, što će svakako pomoći stabilnom napretku kineskog gospodarstva.

U pitanju napretka uz održavanje stabilnosti, napredak predstavlja dosljedno optimiziranje gospodarske strukture, uz neprekidno povećanje udjela domaće potražnje u gospodarskom rastu Kine. U prvih 11 mjeseci ove godine, su ulaganja u trajnu imovinu (isključujući seoska domaćinstva) narasla za 5,2% u odnosu na isto razdoblje lani, dok je ukupan obujam maloprodaje robe narastao za 8,0%. Stope rasta ulaganja i potrošnje koje su veće od stope rasta izvoza su dokazale da rast kineskog gospodarstva sve više ovisi o domaćoj potražnji, što pogoduje razvoju domaćeg tržišta. Istovremeno, stopa rasta potrošnje koja je veća od stope rasta ulaganja predstavlja i dosljednu optimizaciju strukture domaće potražnje.

Uz kontinuirano unapređenje potrošnje građana, kineski potrošači imaju veće zahtjeve za kvalitetom tradicionalne robe, a također se povećava i potražnja za uslužnim djelatnostima kao što su turizam, zdravlje, obrazovanje, skrb o starijima itd.. Prema osnovnoj procjeni kineskog Državnog ureda za statistiku, trenutno potrošnja na uslužne djelatnosti iznosi gotovo 50% cjelokupne potrošnje građana. Možemo predvidjeti da će unaprijeđena potrošačka moć još više stimulirati rast kineskog gospodarstva.

Istovremeno se napredak kineskog gospodarstva također pokazuje u neprekidnoj optimizaciji industrijske strukture te se neprekidno javljaju novi poticaji. U studenom je stopa rasta industrije visoke tehnologije iznosila 8,9%, a proizvodnje opreme 8,5%, što je očigledno veće od stope rasta industrije iznad određene veličine. Stope rasta IT-a, industrije softverskog prijenosa, poslovanja, iznajmljivanja i zakupa te drugih modernih uslužnih djelatnosti su veće od stope rasta cjelokupne uslužne djelatnosti. Vrijedi obratiti pozornost i na proizvodni indeks menadžera nabave u Kini koji je u studenom iznosio 50,2%, što je 0,9 postotnih bodova više nego mjesec ranije i predstavlja povratak iznad praga povjerenja poduzetnika. Indeksi menadžera nabave neproizvodnog sektora i uslužne djelatnosti su iznosili 54,4%, odnosno 53,5% i očigledno se narasli u odnosu na mjesec ranije. To ukazuje da koncept razvoja motiviran inovacijom pruža novi poticaj kineskom gospodarstvu, a očekivanje tržišta se također dosljedno poboljšava.

Od ove godine Kina poduzima mjere za znatna smanjenja poreza i naknada, čiji bi ukupan obujam tijekom cijele godine bi prešao 2 bilijuna juana. Istovremeno Kina neprekidno provodi mjere za olakšavanje trgovine čime dodatno skraćuje negativan popis za ulaganja stranih poduzeća. Kina je također izgradila demonstracijsku zonu u Shenzhenu, novu zonu u luci pri zoni slobodne trgovine u Šangaju, kao i 6 pilot zona slobodne trgovine itd., čime dosljedno optimizira poslovni okoliš i jača vitalnost tržišnih subjekata. U prvih 10 mjeseci je prosječan broj dnevno registriranih poduzeća iznosio skoro 20 tisuća, uz stopu rasta od skoro 7,1% u odnosu taj podatak iz prošle godine, što se pokazuje da kineska i inozemna poduzeća imaju povjerenja u perspektivu kineskog gospodarstva.