Kineski napredak u zaštiti prava intelektualnog vlasništva i poslovnom okolišu

95
Kineski napredak u zaštiti prava intelektualnog vlasništva

Kina je objavila Izvješće o zaštiti prava intelektualnog vlasništva i poslovnom okolišu na 20. Svjetskom danu intelektualnog vlasništva u nedjelju.


“Do sada je uspostavljen 31 centar za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, s 20 ekspresnih centara, radi pružanja neometanih i jeftinih usluga za tržište,” rekao je na konferenciji Zhang Zhicheng, šef Zaštitnog odjela Nacionalne uprave za intelektualno vlasništvo.

Kina je 1. studenog 2019. izmijenila zakon o zaštitnom znaku, zakon protiv nepoštene konkurencije i zakon o upravljanju lijekovima kako bi daljnje kažnjavala kršenja prava intelektualnog vlasništva do peterostrukog iznosa stvarnog gubitka, što je više od globalnih standarda, rekao je Zhang.

Prema nacionalnoj upravi za intelektualno vlasništvo je ove godine izdano 39 000 administrativnih presuda u sporovima o kršenju patenata. Prosječno vrijeme za slučajeve u procesu registracije zaštitnog znaka je skraćeno na 4,5 mjeseci, a vrijeme za procjenu visoko vrijednih patenata je skraćeno na 17,3 mjeseci.