Kineske investicije u inostranstvu 130 milijardi dolara u 2018.

435
ulaganja investicije

Kineske investicije u inostranstvu iznosile su 129,8 milijardi dolara u 2018. godini, što je povećanje od 4,2 odsto u odnosu na 2017, pokazuju podaci kineskog Ministarstva trgovine.

Prema podacima, direktne investicije u finansijskom sektoru iznosile su 9,3 milijardi dolara, što je rast od 105,1 odsto, dok su nefinansijske investicije bile 120,5 milijardi dolara, odnosno 0,3 odsto više nego 2017. godine.

Prema dostupnim podacima kineske kompanije investirale 15,6 milijardi dolara u nefinansijski sektor u 56 zemlja u okviru Inicijative „Pojas i put“ u 2018. godini, što je rast od 8,9 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Otvoreno je 800 hiljada radnih mesta u više od 63 zemalja duž „Pojasa i puta“.