Kineska vojna moć tijekom vježbih FOTO

1323

Tenkovi i pješadija koordiniraju međusobno tijekom vojnih vježbih.

Pukovnija i artiljerije brigade provode vježbe sukoba na trening na tlu PLA Lanzhou.