Kineska ulaganja u države CEE mogla bi oblikovati budućnost energetskih tržišta

1288
16+1 CEEC

Modernizacija stare infrastrukture, balansiranje energije i pokretanja međusobne povezanosti u regiji zajednički su ciljevi država srdnje i istočne Europe (CEE) koje su se okupile u format suradnje “16+1”, u četvrtak su izjavili viši službenici.

Predstavnici ministarske konferencije o energiji “16+1” izrazili su dobrodošlicu interesu Kine u energetski sektor država CEE-a, te su izrazili potrebu da nađu načine financiranja – ili od kineskih banaka ili uključivanjem u energetske projekte inicijative Pojas i put.

“Energija nije više regionalno pitanje, već regionalni posao. Ovo je razlog zašto moramo surađivati. Uz financijsku podršku projekata iz Kine, možemo promijeniti budućnost energije u regiji,” rekao je srpski ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić.

Kina je sa svoje strane voljna naučiti više o potrebama takvih projekata, te razjasniti projekte koje su pokrenuli partneri država srednje i istočne Europe, rekao je Nur Bekri, zamjenik predsjednika Kineske komisije za nacionalni razvoj i reforme i voditelj Nacionalne energetske administracije.

“Imajući navedeno na umu, postoji potreba za studijama, za uspostavljanjem kreativnih trustova i jačanjem strateške suradnje,” dodao je Nur.

Države u regiji su ponovo oživile planove da u nadolazećim godinama povećaju broj nukleranih elektrana, što je strateški potez koji odražava potrebu da se smanji emisija ugljikovog dioksida i diversificira proizvodnja.

U isto vrijeme kada se održavala konferencija održavao se i energetski sajam 16+1 na kojem je rumunjska tvrtka Nuclearelectrica držala štand nasuprot Kineske generalne korporacije za nukleranu energiju (CGN), što je znak suradnje između ta dva partnera u nuklearnom projektu vrijednom 7,2 bilijuna eura (8,36 bilijuna američkih dolara) izgradnje dvije nove jedinice nuklearne elektrane Cernavoda u Rumunjskoj.

Obnovljivi izvori energije su visoko na popisu država srednje i istočne Europe, koje se nadaju da će surađivati s kineskim tvrtkama na manjim projektima.

Države Balkana se usredotočavaju na čistu energiju, budući da trebaju podesiti energetsku ravnotežu. “Grupa 16+1 je zainteresirana za pametne mreže i mi tražimo ulaganja u projekte koji pravilno adresiraju pitanje dekarbonizacije energije u budućnosti. Čista energija je jedno od glavnih pitanja Slovenije,” rekao je slovenski ministar infrastrukture Peter Gašperšić.

Albanija s kineskim znanjem planira razviti solarne farme i vjetroelektrane, rekla je zamjenica ministra energije i infrastrukture Dorina Cinari.

Hrvatska je obvezana smanjenju zagađenja i čistoj energiji te traži kineske investicije u geotermalne energetske projekte, dodao je Marijan Krpan, voditelj energetskog sektora u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

“Vidimo potencijal u suradnji s kineskim tvrtkama u izgradnji solarnih i geotermalnih elektrana,” rekao je Mile Vasić, ambasador Bosne u Rumunjskoj.

Hidroelektrane su najefikasnija ulaganja u čistu energiju, no one su skupa vježba, te se trebaju pozorno procijeniti, reako je Dorin Badea, predsjednik Hidroelectrice, za Xinhua.

Međutim, modernizacija elektrana na ugljen je također visoko na popisu regionalnih država. “Partneri smo China Huadian Engineering u razvijanju termoelektričnog projekta u Rovinariju. Vjerujemo da će ulaganja u nove tehnologije pružiti čišću energiju na ugljen,” rekao je Sorin Boza, član odbora Oltenia energetskog kompleksa.

Srpski ministar energetike i rudarstva Antić je rekao da dugoročni energetski projekti vrijede trud koji je uložen u njih. “Pozivam i druge države da surađuju s kineskim tvrtkama budući da su one uistinu dobri organizatori i donose odlične rezultate,” rekao je.