Kineska tvrtka gradi HE Buk Bijela vrijednu 382 miliona KM

828
HE Buk Bijela

Vlada Republike Srpske donijela je rješenje o davanju suglasnosti na zaključenje memoranduma o saradnji na realizaciji projekta Hidroelektrane (HE) Buk Bijela, između Vlade Republike Srpske i kineske kompanije China National Aero-Technology International Engineering Corporation.

Za zaključivanje memoranduma ovlašćuje se ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić, priopćeno je iz Biroa za odnose sa javnošću Vlade Republike Srpske.

HE “Buk Bijela”, instalisane snage 93,52 megavata, za čiju je izgradnju i korišćenje potpisan Ugovor o dodjeli koncesije, nalazi se u gornjem toku rijeke Drine i udaljena je oko 11, kilometara uzvodno od novog mosta u Foči.

Vlada Republike Srpske ranije je donijela rješenje o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje HE Buk Bijela na rijeci Drini preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske i Hidroelektranama na Drini iz Višegrada.

Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina, a vrijednost investicije je 382.407.793 KM.

HE “Buk Bijela” biće građena na području općine Foča, a sa stanovišta veličine akumulacije, instalisane snage i prosječne proizvodnje biće najveća elektrana na rijeci Drini.

Procijenjena ukupna godišnja proizvodnja HE “Buk Bijela” je 332,3 gigavat-sati električne energije, dok je instalisani protok 350 metara kubnih vode u sekundi.

Kada ovaj objekat bude izgrađen, to će znatno poboljšati energetski bilans Republike Srpske i dati dodatnu snagu proizvodnim kapacitetima Elektroprivrede Republike Srpske.