Kineska razvojna banka odobrila 20 milijardi dolara zajma za smanjenje siromaštva

353
Kineska razvojna banka

Kineska razvojna banka je u prvih osam meseci 2019. godine izdala 142,9 milijardi juana (oko 20 milijardi američkih dolara) zajmova za podršku u naporima za rešavanje siromaštva.


Ukupan iznos kredita banke koji su dati za ublažavanje siromaštva dostigli su 1,17 biliona juana do kraja avgusta ove godine. Do kraja godine planirano je još da se odobre zajmovi u iznosu od 300 milijardi juana za ublažavanje siromaštva.

Do kraja drugog tromesečja 2019. godine, preostali zajmovi za ublažavanje siromaštva razvojnih i političkih banaka činili su više od polovine ukupnih zajmova za smanjenje siromaštva u celom bankarskom sektoru, pokazuju podaci Regulatorne komisije za bankarstvo i osiguranje.

Kineska razvojna banka osnovana je 1994. godine i uspostavljena je da obezbedi finansiranje glavnih nacionalnih projekata i razvojnih strategija. Kineska razvojna banka je povećala podršku zemlji u borbi protiv siromaštva, što je jedna od “tri teške bitke” koje Kina mora da dobije kako bi uspela da izgradi umereno prosperitetno društvo do 2020. godine.