Kineska pilot zona slobodne trgovine Hainan će uvesti nove politike za otvaranje

211
pilot zona slobodne trgovine Hainan

Pilot zona slobodne trgovine Hainan će uvesti 30 politika već primijenjenih u ostalim pilot trgovinskim zonama.


U obavijesti koje su objavili Ministarstvo trgovine i drugih 17 agencija stoji da je cilj poteza potaknuti razvoj pilot trgovinske zone Hainan i provesti plan o izgradnji južne pokrajine Hainan u pilot zonu slobodne trgovine, koji je objavila središnja vlada u listopadu prošle godine.