Kineska otočna pokrajina Hainan potiče izgradnju obalnih postrojenja

267
Hainan

Kineska pokrajina Hainan objavila je provedbeni plan za promicanje izgradnje obalnih postrojenja na 65 vezova kako bi se udovoljilo potražnji vezova za brodove, priopćio je pokrajinski odjel za promet.


Prema planu, relevantni pokrajinski odjeli i općinske vlade će do kraja veljače formirati zajednički radni mehanizam.

U planu su također određene političke potpore i financijske subvencije za poticanje socijalnih fondova za sudjelovanje u izgradnji te je određen rok za inspekciju i prihvat objekata krajem listopada.

Hainan će također raditi na smanjenju troškova korištenja energije na obali i promicati smanjenje emisija onečišćujućih tvari u atmosferi s usidrenih brodova.