Kineska monetarna politika će biti održavana razboritom, i otpuštana i stegnuta do “ispravnog stupnja”

329
Narodna banka Kine

I dalje će biti usvajana razborita kineska monetarna politika, koja će biti otpuštana ili stegnuta do ispravnog stupnja.

Rekao je u to u nedjelju guverner Narodne banke Kine Yi Gang, a dodao je i:

“Iako više ne upotrebljavamo riječ “neutralna”, bit naše razborite politike se nije promijenila,, guverner kineske središnje banke tijekom novinske konferencije na marginama godišnje zakonodavne sjednice.

Takva politika će naglasiti protucikličke prilagodbe i znači da povećanje u M2 opskrbi novcem i agregatno financiranje trebaju pratiti nominalni rast BDP-a. Također će omogućiti veću podršku malim i mikro poduzećima i privatnim tvrtkama, dodao je.