Kineska centralna banka povlači 70 milijardi juana sa tržišta

534
Narodna banka Kine

Kineska centralna banka će povući 70 milijardi juana (oko 11 milijardi američkih dolara) iz finansijskog sistema kroz otvaranje marketinških operacija, sa obimom dospelih hartija od vrednosti koje prevazilaze dodatna upumpavanja na tržište.

Narodna banka Kine ovaj potez opravdava namerom da se održi likvidnost na razumnom i stabilnom nivou.

Centralna banka Kine sve više se oslanja na operacije na otvorenom tržištu, pre nego na promene u kamatnim stopama i udelima zahtevanih rezervi kako bi upravljala likvidnošću na fleksibilniji način.

Kina je odlučila da održava racionalnu i neutralnu monetarnu politiku u ovoj godini jer teži porastu ravnoteže i prevenciji rizika.